Telefooonnummer: 06-30797620

Evenementen

Evenementen

Veiligheid op en rond evenementen wordt in de hedendaagse samenleving steeds belangrijker. Early Safe biedt de mogelijk om u, als organisator van een evenement, te ondersteunen en te adviseren voorafgaand maar ook tijdens uw evenement.

Early Safe kan voor uw evenement veel betekenen. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een veiligheidsplan, de coördinatie tijdens uw evenement op het gebied van veiligheid maar wij kunnen u ook adviseren in de aanvraag van uw vergunning.

Dit alles doen wij gebaseerd op een risicoanalyse zodat u als organisator goed inzicht verkrijgt in de risico’s van uw evenement. Op basis hiervan kunnen wij samen met u passende maatregelen treffen om uw evenement veilig te laten verlopen voor de deelnemers en/of bezoekers.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!