Telefooonnummer: 06-30797620

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Als bedrijf bent u verplicht om een noodhulporganisatie in te regelen voor het geval het toch misgaat binnen uw organisatie. Veelal zijn de bedrijfshulpverleners de opgeleide en aangewezen personen in uw organisatie. Early Safe adviseert organisaties onder andere omtrent BHV-plannen en begeleidt en ondersteund gedurende BHV-oefeningen. Tevens kunnen wij u adviseren omtrent diverse vraagstukken.
Image

Ontruimingsoefening

Om de werking van een BHV-organisatie te toetsen dient er jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd worden. Uiteraard met als doel om als BHV-team van elkaar te leren en continu te verbeteren.

Early Safe biedt de mogelijkheid om u te begeleiden bij de voorbereiding en de uitvoering van dergelijke oefeningen. Op elk gewenst niveau van de noodhulporganisatie kunnen oefeningen georganiseerd worden. Hierbij maken wij gebruik van diverse oefenfases. Uiteraard kan er besproken worden op welk niveau de noodhulporganisatie zich al bevindt zodat er trainingen op maat kunnen worden gegeven.

Image

BHV-plan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe een BHV-organisatie is ingericht. Dit wordt vastgelegd in het BHV-plan. In een BHV-plan worden onder andere de taken en verantwoordelijkheden beschreven en tevens welke procedures er per soort categorie incident gehanteerd moeten worden.

Early Safe kan uw zorg uit handen nemen voor het opstellen en onderhouden van het BHV-plan. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!