Telefooonnummer: 06-30797620

Arbeidsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Om een veilige-, en goede werksituatie te creëren dient u als werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Early Safe biedt de mogelijkheid om de reeds uitgevoerde RI&E in uw organisatie te beoordelen. Daarnaast is het ook mogelijk om de RI&E volledig op nieuw uit te laten voeren bij uw organisatie. Naar aanleiding van de RI&E stellen wij samen met u een plan van aanpak op zodat u zelf de risico’s in uw organisatie kunt wegnemen of kunt verminderen.
Image

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een voor werkgevers verplicht middel om de veiligheid en gezondheid in een organisatie te bevorderen.

Image

Waarom een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft als doel om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. De kern van de RI&E is het beperken van de risico’s.

Image

Is een RI&E verplicht?

Werkgevers die meer dan 40 uur werk per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie uit te (laten) voeren.

Image

Wat zijn de voordelen van een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E heeft verschillende voordelen zoals:
- Voldoen aan wettelijke richtlijnen;
- Inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw organisatie;
- Verlagen van het ziekteverzuim en ongevallen.